Föregångarkvinnor 13

”Ni kan aldrig bli lycklig som jurist, och för en kvinna är ändå känslan av lycka viktigast”. Så gratulerade dekanen för juridiska fakulteten Finlands första kvinnliga jurist 1906. 111 år senare skulle de orden kanske närmast klassificeras som trakasserier…

Agnes Amanda Lundell, 13.7 1878 – 17.9 1936, student 1899, dispens för juridikstudier samma år. Tog studierna 7 år? Nej, uppehåll 1902-04, i protest mot förtrycksåtgärderna i Storfurstendömet, i likhet med många andra juridikstuderande. Även om ekonomiska orsaker angavs officiellt. Resten av sitt liv ägnade hon åt att underlätta kvinnors liv, på otroligt många sätt.

På den tiden började de flesta manliga jurister sin yrkeskarriär som kopist (numera notarie) i senaten (≈regeringen). Agnes fick kämpa. ”Kvinnliga jurister har inga rättigheter”, var ett svar. Leo Mechelin, vice ordförande i senatens ekonomiutskott 1905-08 (=”regeringschef”) gav en viss hjälp. En av hans tankar var att furstendömet kunde profilera sig mot ”chefen i öster” som ett könsjämlikt område. Hon blev kopist i ett utskott. Foten var inne, men tuppfjäten framåt togs oftast först i sidled. Anhållan, avslag, anhållan, avslag. Ovannämnde LM blev förskräckt när hon anhöll om att bli protokollförare i ekonomiutskottet:”Regeringen! Ingen annan regering har en kvinna…”. Och tjänstedräkten, svart frack med grön sammetskrage och blanka knappar… Ny anhållan 1908, avslag, men tredje gången gillt, 1909. Som tjänstedräkt rekommenderades vit sidenklänning, men svart dög också.

Alla dessa år ägnade Agnes också åt att fungera som rättshjälpsbiträde i rådstugurätten i Helsingfors, att sitta med på rättegång i Raseborgs domsaga – och tredje anhållan om att få auskultera (åhöra rättegångar) vid hovrätten i Åbo godkändes. Då hade hon fullgjort ”plikten” som krävdes för att få avlägga domared, men det gick inte, det behövdes  en lagändring 1926. Hon fungerade ändå aldrig som domare. Hon fick, också efter mer än en anhållan, rätt att idka advokatverksamhet (trots sitt kön, en advokat skulle vara karl!) 1911. Två förbehåll: Hon skulle kalla sig enbart A. Lundell och titeln skulle vara hovrättsauskultant. Så verkade hon på Mikaelsgatan 2 i Helsingfors resten av sitt liv.

Agnes arbetade främst med frågor rörande kvinnor och barn. Om en första granskning av fallet visade att den manliga parten hade rätt vägrade hon åta sig det. Hon medverkade också till den nya äktenskapslagen 1930, som befriade kvinnan från sin makes förmyndarskap. Själv förblev hon ogift.

Hon var också aktiv, föreläste och skrev, i Kvinnosaksföreningen Unionen. Tydligen var hon kändis, eftersom hon avbildades/karikerades i åtminstone tre skämttidningar. Tecknare var i samtliga fall signaturen Ham, Signe Hammarsten Jansson, Tove Janssons mamma:

1935 fanns det 30 kvinnliga jurister i landet. Men vad hade hänt? Så här kunde man läsa i en studieguide, skribenten blev sedermera juridikprofessor (och var vän med Urho Kekkonen): ”Jag varnar dig dock, läsarinna, för att läsa dig till domare. Om du inte är en absolut toppbegåvning kräver sådana studier så hårda och långsiktiga ansträngningar, att du som representerande det svagare könet då utsätter din hälsa för alltför stora prövningar. Dessutom är jag rädd för att domaryrket, som i sin krävande betydelse är en mycket manlig sysselsättning vad gäller både studier och arbetsuppgifternas karaktär, kommer att göra att din kvinnlighet sätts på tillbakagång”. PUH! Krångelfinskan var verkligen svår att få bukt med. Någorlunda ditåt, alla nyanser kom inte bra fram.

Vad Agnes Lundell sa om det där vet vi inte. Men 1928, i en intervju för tidningen Astra, medgav hon att hon är lycklig med både sitt yrke och med sitt liv. ”Visst är mitt yrke krävande, jag har fått ta till all min intelligens och all min envishet för att ta mig fram. Som bästa avkoppling ägnar jag mig åt min kära trädgård”.

Var bodde hon? Troligtvis i Esbo, Alberga, där hon lät bygga ett hus, villa Arkadia, numera riven. I trevåningshuset  fanns bl.a. bageri och kafé. I Esbos numera helasfalterade tätort Alberga finns en ”gata” Agnes Lundells Arkad, som ändå snuddar vid en park. En betydande del av sin egendom gjorde hon till en fond för att befrämja trädgårdsodling – fortfarande delas ut pengar från den. En annan betydande del gick till en juridikprofessur  vid Åbo Akademi, hur det gått med den vet OO inte. Men åtminstone finns auditorium Agnes Lundell vid det universitetet.

Och ”efterkommande” finns det. Numera börjar de kvinnliga juristerna dominera på många officiella områden. Karlfolk tycks jobba privat, advokatbyråer…

Bloggstatistik

  • 46 565 hits

Flagcounter

Flag CounterFlag Counter
gotlanduppochner

Vi hoppas att du ska trivas med våra ö-inlägg. Oavsett om du bor på ön året runt, kommer hit med jämna mellanrum eller aldrig varit här... Givetvis skulle det varit trevligt om vi kan få dig, som aldrig varit på Gotland, att åka hit för första gången. Vi tror inte du skulle ångra dig. Chansen är betydligt större att du drabbas av samma känslor som Bosse fått varje gång, som vi varit här på semester. Välkomna önskar Bosse och Solveig Lidén!

Sista försöket

♥ HÄNT - KÄNT - TYCKT - TÄNKT ♥

Gilla

min vardag, en bråkdel av mitt liv

Anitas blogg ... De fyra blomsterhaven

En blogg om fyra blomsterhav ... på min fönsterbräda, i mitt uterum, i min trädgård och ... allas vår trädgård

att leva sin dröm

med ljuvliga hundar

Parasta lähteä nyt

Matkoja lähelle ja kauas

Lena i Wales och Spanien

Lena Dyche reseledare och guide sedan 30 år. Här delar jag med mig av resetips från båda mina hemländer, Wales och Spanien. lenadyche(at)gmail.com

Livet efter 70 – Gotlandsnytt

Ordbruk och bokstavsskötsel med varierande salladsingredienser.

Debutsky's Blog - Inne i huvudet på en författare

Ironi blandas med egensinnig humor. Ibland kan inläggen ta ett och annat allvarligt galoppsteg.