Föregångarkvinnor 4

Två sjökaptensdöttrar beviljades ”könsdispens” för privat studentexamen och för att få kliva in i studievärlden 1885. Eftersom de var de enda kvinnorna vid universitetet det året blev de förstås bekanta och mer eller mindre väninnor, trots att de till personligheten troligtvis var ganska så olika. De fattade ett stort gemensamt beslut: studera medicin.

Alma Josefina Rosqvist var den äldre av dem, född 22.12 1865. Klart att OO börjar med henne, också av lokalpatriotiska skäl. Hon var född och uppvuxen i jobbstaden Lovisa, med starka rötter i Pernå. Den sjuhövdade syskonskaran blev faderlös när den nästyngsta, lillasystern Ina, var sju år. Hemmet var rätt förmöget verkar det – alla barn ”fick” utbildning: två lärarinnor, en sjökapten och en arkitekt. Den yngsta avled i tonåren och den äldsta ”blev gift” med en sjökapten. Då nämns inte utbildning…

Om Inas skoltid i Lovisa och senare i Helsingfors berättas inget. Inga detaljer från universitetet heller, enbart att examina avlades i jämn takt: fil.kand 1888 (obligatoriskt för att få fortsätta inom medicin), med.kand 1891 och med.lic 26.1 1896, den andra kvinnan i Finland med rätt att utöva läkaryrket.

Utöva, ja. Det fanns en mängd begränsningar, enligt en förordning från 1890. Kvinnliga läkare fick inte skriva läkemedelsrecept. En gift kvinnlig läkare måste ha tillstånd av sin man för att ta emot vissa tjänster. En kvinnlig läkare kunde inte sköta vissa ”manliga åkommor” eller verka som läkare på platser där enbart män fanns, och så vidare. Den förordningen stöttes och blöttes i över tjugo år, för att åstadkomma jämställdhet inom yrket. Ina höll ett bejublat anförande i saken 1899 (”kvinnosakskvinnor”  var de alla…) när Finska Läkaresällskapet debatterade och sände utlåtande (jämställdhet var svaret, förstås). Senaten och medicinalstyrelsen bollade frågan av och an och hit och dit i oändlighet. Till slut fastställde kejsaren lika rättigheter för läkare av bägge könen 4 april 1914. Även om man ”i vissa fall bör överväga om det är lämpligt att utnämna en kvinna…” Den gifta kvinnliga läkaren behövde inte mera tillstånd av sin man (Observera att först i och med äktenskapslagen av 1930 befriades hustrun från sin makes förmyndarskap).

Under studietiden verkade Ina en sommar i sin barndomsstad, som underläkare vid Wattenkuranstalten. Annars var hon Maria sjukhus (i Helsingfors) trogen i 29 år, med vissa uthopp. Periodvis vikarierade hon överläkaren Richard Sievers, en man som hade fullt förtroende för sin kvinnliga kollega. Hon företog studieresor utomlands, speciellt efter att hon börjat ”leva farligt” och omge sig med allehanda meningokocker, Trichuris Trichiura (piskmask) och annat smått otyg – Finlands första bakteriolog, säger många. Hennes intresse för epidemier, infektionssjukdomar, tyfus med mera bara ökade, hon forskade och forskade. Sievers fick henne in på tuberkulos, och det blev hennes livsöde. Hon gick in i kampen mot den dåförtiden stora folksjukdomen. Hon skapade ”Upplysningsbyrån och polikliniken för tuberkulösa” praktiskt taget ur intet 1904, och företog studieresor till liknande inrättningar utomlands. Hon skrev, hon höll föredrag om hur hindra smittan: hygien, bättre bostäder, bättre mat- och vardagsvanor. Hon blev stadens tuberkulosläkare och föreståndare för lungpolikliniken 1923, och kvarstod som sådan till pensioneringen 1932, då hon förärades Finlands Vita Ros.

Denna läkare, forskare, kvinnobanbrytare och folkupplysare hade teater och litteratur som sina största intressen, varför hon testamenterade en tredjedel av sin förmögenhet till Svenska Litteratursällskapet i Finland för att stödja skönlitterär verksamhet och skådespelarkonst, som stipendier. Hon var med i nästan ett otal kommittéer och föreningar, hur hann hon? Hon avled 1942, 76 år gammal.

Hennes kumpan och kollega, Karolina, kommer ”i nästa nummer”.

Nästa Nyare inlägg

Bloggstatistik

  • 46 785 hits

Flagcounter

Flag CounterFlag Counter
gotlanduppochner

Vi hoppas att du ska trivas med våra ö-inlägg. Oavsett om du bor på ön året runt, kommer hit med jämna mellanrum eller aldrig varit här... Givetvis skulle det varit trevligt om vi kan få dig, som aldrig varit på Gotland, att åka hit för första gången. Vi tror inte du skulle ångra dig. Chansen är betydligt större att du drabbas av samma känslor som Bosse fått varje gång, som vi varit här på semester. Välkomna önskar Bosse och Solveig Lidén!

Sista försöket

♥ HÄNT - KÄNT - TYCKT - TÄNKT ♥

Gilla

min vardag, en bråkdel av mitt liv

Anitas blogg ... De fyra blomsterhaven

En blogg om fyra blomsterhav ... på min fönsterbräda, i mitt uterum, i min trädgård och ... allas vår trädgård

att leva sin dröm

med ljuvliga hundar

Parasta lähteä nyt

Matkoja lähelle ja kauas

Lena i Wales och Spanien

Lena Dyche reseledare och guide sedan 30 år. Här delar jag med mig av resetips från båda mina hemländer, Wales och Spanien. lenadyche(at)gmail.com

Livet efter 70 – Gotlandsnytt

Ordbruk och bokstavsskötsel med varierande salladsingredienser.

Debutsky's Blog - Inne i huvudet på en författare

Ironi blandas med egensinnig humor. Ibland kan inläggen ta ett och annat allvarligt galoppsteg.